Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Flödet av data från kommun via Trafikverket och ut igen

När vägdata levereras från en kommun till Trafikverket är det flera steg som ska gås igenom innan data finns tillgängliga i grunddatabasen för vidare användning. Kvalitetssäkring är en viktig del för att den nationella vägdatabasen ska hålla förväntad kvalitet över tid. Detta arbete kan ibland upplevas som lite trögt men är viktigt och hur smidigt det går är delvis beroende av kvaliteten på inlevererade data.

Nedan följer några punkter som kortfattat beskriver arbetet internt på Trafikverket för att få data tillgängliga för användning.

 • Samla in data och stödja dataleverantör
  • Ge stöd och information samt hantera avtal om dataleveranser
  • Ta emot dataleveranser, kontrollera och förbereda produktionsärende
  • Följa upp dataleverantörers leveranser
  • Vid behov begära leveranser när sådana uteblivit

 •  Producera grunddata                   
  • Lagra data om nya eller befintliga anläggningar
  • Lagra data om nya eller befintliga företeelser
  • Kontrollera data i vart och ett av de tre produktionsstegen:
   1. Justera och komplettera
   2. Registrera
   3. Lagra

 • Ta emot och vidareförmedla avvikelse för åtgärd
  • Ta emot och vidareförmedla avvikelse till rätt delprocess för åtgärd gällande kundrapporterad avvikelse eller avvikelse som identifieras i produktionsprocessen

 • Produktanpassa och kvalitetssäkra
  • Produktanpassa grunddata till användbara dataprodukter och informationsförmedlingstjänster
  • Kvalitetssäkra dataprodukter och informationsförmedlingstjänster
  • Skapa specialanpassad dataprodukt baserad på specialbeställning från kund
    
 •  Tillhandahålla data och stödja användare
  • Distribuera dataprodukter, dataproduktpaket och tillhandahålla informationsförmedlingstjänster
  • Informera och marknadsföra för att öka nytta och spridning
  • Ge stöd åt kunder och användare samt hantera avtal och licenser
  • Fånga och hantera kundkrav på förändringar i produktsortimentet