Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Verktyg för egenkontroll

Till hjälp när man ska kontrollera att data registrerats kan man använda sig av nedanstående verktyg.

Kommunens GIS-verktyg
Naturligtvis är det bäst att använda eget GIS-verktyg om det finns ett sådant. Detta är ju känt och tröskeln att komma igång och kontrollera data är låg.

NVDB på webb  Gå till NVDB på webb
Här kan man:

  • Grafiskt se de företeelser som är registrerade
  • Se om det finns glapp i heltäckande företeelser
  • Kontrollera att exempelvis kända höjdhinder är registrerade
  • Se till att ajourhålla och rätta värden på t.ex. Gatunamn, Väghållare, Slitlager, Vägtrafiknät, m.m.

Blåljus - kontroller
Vid godkännande av en kommun för Blåljuskollen körs ett antal kontroller för att verifiera om NVDB är korrekt. Vissa av dessa kontroller är maskinella och vissa är visuella. En återkoppling ges alltid utifrån resultaten till kommunen.
Återkopplingen består av en rapport samt avvikelsekandidater.

När en kommun har anmält sig för Blåljuskollen görs en förkontroll. De kontroller Trafikverket har körs samt en mindre visuell kontroll (ej fullständig) utförs. Detta görs för att hitta luckor eller trender på avvikelser i NVDB i varje kommun. Dessa kontroller kan även beställas innan kommunen bestämmer sig för Blåljuskollen. Skicka i så fall en beställning av förkontroller inför Blåljuskollen till indatastod@trafikverket.se

Kontakt
Vill du ha ytterligare hjälp med att kontrollera data så kontakta indatastod@trafikverket.se
Ange ”Blåljuskollen” på ämnesraden så blir hanteringen av ärendet enklare.