Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Information om vägdata som ingår i Blåljuskollen

Grunden för god kvalitet i data om vägar är att det finns rutiner som fungerar och följs när förändringar och nybyggnationer görs. Det behövs rutiner som fångar upp vilka som behöver leverera eller uppdatera sina uppgifter så att inget glöms bort trots att många roller kan vara inblandade.

För att förenkla hanteringen av de företeelsetyper som pekats ut av blåljusaktörer som speciellt viktiga, ges både en kort beskrivning av varje företeelsetyp. Men även dess användning och hur man kan kontrollera att data är korrekt registrerat. Fokus ska ligga på att data är aktuella, fullständiga och korrekta:
Förklaring av företeelsetyper som är viktiga för blåljus

Källan till den grundläggande informationen om företeelsetyper och hur de hanteras finns att läsa i respektive dataproduktspecifikation (DPS). Dokumenten når du från sidan Specifikationer och stödjande dokument.