Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Hantering av dataleveranser till NVDB

NVDB-verksamheten hanterar årligen ca 5000 dataleveranser. Leveranserna varierar mycket i storlek och svårighetsgrad. Allt från den enklaste varianten där stavfel ska rättas i ett gatunamn till komplexa leveranser med avancerade vägnätsuppdateringar från stora investeringsprojekt.

För att jobba effektivt och med rätt saker i rätt ordning delas leveranserna in i:

  • Basleverans - Leverans som är ordinarie ajourhållning av bil- och cykelvägar med tillhörande företeelser. Ajourhållning av företeelser som levereras till NVDB via sk underlag (shape, dxf, dwg) eller NVDB på webb.
  • Specialleverans - Initial leverans av cykelnät. Stora och omfattande rättningar på befintligt bil- eller cykelnät.
    Initial leverans och omfattande rättningar av företeelser som levereras via sk underlag (shape, dxf, dwg) eller NVDB på webb.
  • Dataleverans i xml-format - Ordinarie ajourhållning eller initial leverans av bil-, cykel- eller gångvägar med tillhörande företeelser.
  • Kundrapporterad avvikelse - Leverans av upplevt fel eller brist i NVDBs databas.

Ambitionen är att informationen i en leverans ska finnas i NVDB enligt nedan:

Basleverans inom 10 arbetsdagar
Specialleverans inom 30 arbetsdagar
Dataleverans i xml-format inom 3 arbetsdagar
Kundrapporterad avvikelse inom 10 arbetsdagar

Hanteringstiderna påverkas av dataleveransens kvalitet, vilket betyder att ju bättre dataleverans desto kortare hanteringstid och omvänt, ju fler brister i dataleveransen desto längre hanteringstid. Om bristerna är omfattande är risken stor att ovanstående hanteringstider inte klaras.

Under sommar-, jul- och nyårsperioder kan hanteringstiden bli längre pga lägre bemanning inom NVDB-verksamheten.