Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Ny version av NVDB-skolan block 1

Nu finns en ny version av NVDB-skolan block 1 publicerad här

Endast mindre revideringar har gjorts på grund av att dokumentet Regler för insamling och leverans av vägdata (TDOK 2013:0381) har delats upp i 3 mer målgruppsanpassade dokument. För mer information om det läs tidigare publicerad nyhet