Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya versioner av NVDB-skolan

NVDB-skolans samtliga block har reviderats. Anpassning har skett till ny mall och till de förändringar som har skett med styrande och stödjande dokument. Se information som publicerades 16 april, Förändringar bland specifikationer och stödjande dokument