Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Avvikelserapportering

Vi förbättrar ständigt de data som vi levererar till våra kunder. Därför är det viktigt att alla avvikelser rapporteras till oss så att vi kan åtgärda fel och korrigera brister.

Om du upptäcker något som verkar konstigt rapporterar du det på något av följande sätt:

  • Använd helst applikationen NVDB på webb för att rapportera upptäckta fel eller brister i våra data.
  • skicka e-post till nvdb@trafikverket.se med information om var felen eller bristerna finns
  • kontakta vår kundtjänst på tfn 0771-921 921 för att rapportera

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kvalitet kan du läsa mer här