Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Konnektering av cykelvägnät - information till dataleverantörer

NVDB har under flera år fyllts på med cykelnät, en process med initial insamling från kommuner och Trafikverket som fortfarande pågår och som beräknas bli klar under 2017. Den främsta användningen av cykelnätet i NVDB är vid ruttplanering för cykelresor.

För att ruttplanering ska kunna genomföras fullt ut krävs att alla delar i det nät som kan trafikeras är anslutna till varandra. Minsta avbrott i nätet, gör att en ruttplanering inte ”kommer fram” den vägen.

Det här innebär att du som dataleverantör av cykelnät bör tänka på det och i de leveranser som sker till NVDB, ska cykelnätet hänga ihop med bilvägnätet (vara konnekterat). Men du bör även tänka på det i de leveranser som är gjorda sedan tidigare och kontrollera att det är rätt även där.

Nu finns ett dokument framtaget med exempel när konnektering ska ske eller inte, se Information till dataleverantörer av cykelnät. Den här informationen har även införts i ny version av NVDB-skolan block 4 som finns tillgänglig nu.

Informationen kommer att läggas in i kommande version av TDOK 2013:0381 Regler för insamling och leverans av vägdata men fram till dess så finns information tillgänglig på sidan Ändringar i gällande dokument.

Vid eventuella frågor kontakta indatastod@trafikverket.se