Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Dataleverantör

NVDB - ett livsviktigt samarbete
Nationella vägdatabasen (NVDB) administreras av Trafikverket men är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och regioner, Skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. 

Att vara leverantör till NVDB innebär att man tar ett stort ansvar för sin vägnätsanknutna information och den egna ajourhållningen. Hög kvalitet på alla delar betyder hög kvalitet på helheten och det är nödvändigt för att en nationell vägdatabas ska fungera optimalt och vara användbar för ett stort antal verksamheter.

Viktiga samhällsfunktioner skulle sakna den information de är beroende av om inte det här samarbetet existerade.

För mer information läs Om NVDB

Har du frågor eller behöver stöd vid leverans av data, kontakta oss genom att skicka e-post till