Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Dataleverantör

NVDB - ett livsviktigt samarbete
NVDB är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och regioner, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Viktiga samhällsfunktioner skulle sakna den information de är beroende av om inte det här samarbetet existerade.

NVDB bygger på att alla parter tar ett stort ansvar för den egna
ajourhållningen. Hög kvalitet på alla delar betyder hög kvalitet på helheten och
en nationell vägdatabas som fungerar optimalt.

För mer information läs Om NVDB

Har du frågor eller behöver stöd vid leverans av data, kontakta oss genom att skicka e-post till