Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Översyn bärighetsklass i STFS

Den 22 februari presenterades en rekommendation på webbinarie som SKR höll i till trafikingenjörer, m.fl. på kommunerna.

Rekommendationen går ut på att kommunerna ser över vad som gäller för bärighetsklass i STFS under 2022.

Vid en kvalitetskontroll på Trafikverket under 2019 genomfördes kontroller på informationen i NVDB och då upptäcktes felaktigheter i bärighet som man inte kan bedöma om det beror på fel i NVDB eller om felet finns i STFS hos Transportstyrelsen. Det kan till exempel vara att en kommunal vägsträcka i NVDB kan ha BK1, men att det inte finns någon trafikföreskrift i STFS.

Bärighet i NVDB
Idag tillhandahåller Trafikverket via NVDB (Nationell vägdatabas) information om bärighet till olika konsumenter, bland annat för navigering/ruttning av tunga transporter via olika gränssnitt. Informationen visar vilken bärighetsklass som är upplåten på statliga och kommunala vägar och gator.

Flödet för att informationen ska bli tillgänglig startar med att beslutande myndigheter registrerar sina föreskrifter i STFS hos Transportstyrelsen antingen med eget LTF-system eller bara via en PDF (med eller utan karta). Trafikverket hämtar sedan informationen och lägger in den i NVDB och därefter blir den tillgänglig för konsumenter (se bild nedan).

STFS till NVDB
Bild: Dataflöde från beslutande myndighet via STFS och NVDB, vidare till konsumenter.

I STFS finns föreskrifter endast för undantag från den generella trafikregeln som innebär att statliga vägar har bärighetsklass 1 (BK1) och kommunala vägar har bärighetsklass 2 (BK2). Bärighetsklass förekommer inte på det enskilda vägnätet.

Innebörden av värdena för attributet bärighetsklass framgår av 4 kap 12 § trafikförordningen och reglerar både bruttovikt och axel-boggitryck i olika kombinationer för de olika bärighetsklasserna.

Hur går man tillväga
När kommunen har genomfört analys och översyn både av befintliga föreskrifter som behov av nya/ändrade föreskrifter och dessa är publicerade i STFS,  meddelar man Trafikverket genom att skicka ett mail indatastod@trafikverket.se och anger kontaktperson för återkoppling.
Analys och översyn fr myndighet till STFS
Bild: Analys och översyn från beslutande myndighet till STFS.

Trafikverket uppdaterar därefter i NVDB enligt inkomna föreskrifter i STFS och återkopplar till kommunen när detta är gjort.

Som stöd vid analys och översyn kan man använda den information om bärighet, väghållare, allmän väg och kommunala väghållningsområden som finns tillgänglig i NVDB på Webb NVDB på webb (trafikverket.se). För att komma åt den behöver man inloggningsuppgifter, saknar man det kan man få det genom att kontakta indatastöd indatastod@trafikverket.se. Hittar man brister på allmän väg kan man rapportera det direkt i NVDB på Webb.

Tydlighet ger kvalitet
Här kommer några tips på vad man kan tänka på när man skriver en trafikföreskrift som beslutande myndighet. Bäst kvalitet får man med ett LTF-system där man vägnätsknyter föreskrifterna och att man använder sig av föreslagna föreskriftsmallarna. Både polygon och geometri går bra – viktigt att tänka på gällande föreskrifter när man bygger ny väg.

Har man inget LTF-system är det viktigt att man är noggrann med både text och bifogade kartbilagor. Kan kräva att man minskar ytorna som föreskrivs för att få en noggrann representation av föreskriftens omfattning.

Vi arbetar för att läsa in föreskrifter maskinellt och maskiner gör som du säger – var noggrann med att det blir som du tänkt.

Zooma in när du skapar kartbilagan för att minska risken för fel och observera även väghållare på vägen.
Zooma in
Bild: Zooma in för att minska risken för fel när du skapar kartbilagan.

Obs väghållare
Bild: Observera även väghållare på vägen.