Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Hantering av dataleveranser till NVDB

NVDB-verksamheten hanterar årligen ca 10 000 dataleveranser. Leveranserna varierar mycket i storlek och svårighetsgrad. Allt från den enklaste varianten där stavfel ska rättas i ett gatunamn till komplexa leveranser med avancerade vägnätsuppdateringar från stora investeringsprojekt.

För att jobba effektivt och med rätt saker i rätt ordning delas leveranserna in i olika ärendetyper som sedan prioriteras. Leveranser av statligt vägnät samt trafikföreskrifter följer en annan hantering än vad som presenteras här. För mer detaljerade prioriteringar och handläggningstider kring just ditt ärende kontakta Indatastöd.

  • Basleverans bilvägnät med geometri - Leveranser som är ordinarie ajourhållning av bilvägnät (nytt, förändrat och rättat vägnät) med tillhörande företeelser.
  • Basleverans cykelvägnät med geometri eller leverans med enbart företeelser
    Leveranser som är ordinarie ajourhållning av cykelvägnät (nytt, förändrat och rättat vägnät) med tillhörande företeelser. Leveranser av enbart företeelser på bilvägnät.
  • Övriga underlagsleveranser - Inom denna kategori finner vi ärenden som exempelvis stora och omfattande rättningar eller initialleveranser på befintligt bil- eller cykelnät som inte är nybyggnation och leveranser med enbart företeelser på gång- eller cykelnät.
  • Dataleverans i XML-format - Ordinarie ajourhållning av vägnät och företeelser eller initial leverans av bil-, cykel- och gångvägnät med tillhörande företeelser.
  • Kundrapporterad avvikelse - Leverans av upplevt fel eller brist i databasen där inrapportören inte själv är ansvarig för datan.
  • Blåljuskollen - Ärenden med rättningar som inkommit efter en kvalitetskontroll inom ramen för projektet Blåljuskollen.

Ambitionen är att informationen i en leverans ska finnas i NVDB enligt nedan:

Basleverans bilvägnät med geometri Inom 15 arbetsdagar
Basleverans cykelvägnät med geometri eller leverans med enbart företeelser Inom 30 arbetsdagar
Övriga underlagsleveranser Inom 60 arbetsdagar
Dataleverans i xml-format Inom 3-5 arbetsdagar
Kundrapporterad avvikelse Inom 15 arbetsdagar
Blåljuskollen Inom 15 arbetsdagar

Hanteringstiderna påverkas av dataleveransens kvalitet, hur många resurser som finns tillgängliga för hantering samt plats i kö utifrån prioritet och leveranstillfälle.

Under sommar-, jul- och nyårsperioder kan hanteringstiden bli längre pga lägre bemanning inom NVDB-verksamheten.